Najnovejši dogodki dogodki

Terapevtski plesi na osnovi cvetne terapije dr. Edvarda Bacha

Škofljica Vrečarjeva 15, Škofljica

Program predstavlja novost v smeri uvajanja terapevtskih vidikov vzgoje in izobraževanja na vseh stopnjah (od predšolske do vključno srednješolske). Temelji na novodobnih spoznanjih o vzročno-posledični povezanosti posameznikovih izkušenj in njihovi…

108€