Plesi v krogu za naravo

(moduli od 1 do 10)

Ples je življenje in življenje je ples.

Harmonija svetih plesov za naravo nas povezuje med seboj in hkrati utrjuje vezi, ki jih imamo z materjo Zemljo in vsem Stvarstvom. Z gibanjem prebujamo svetove, ki spijo v našem nezavednem in podzavednem, ter odstranjujemo navezanosti, ki nas v življenju omejujejo. S tem gradimo nam nevidne mostove v večplastnost našega bitja, med bitji tega in drugih svetov ter z vsem, kar je bilo, kar je in kar bo.

Z meditativnim gibanjem prebudimo in poglobimo naše občutenje narave, njenega cikličnega gibanja, se zahvaljujemo za njeno lepoto in se poklonimo ljubečemu Stvarstvu. Zavemo se čudeža življenja in naše ustvarjalne vloge v njem. Naučimo se sobivanja z neusahljivo močjo rojevanja in minevanja.
Glasba za plese in koreografije zanje izvirajo iz različnih koncev sveta, vsi pa imajo enako sporočilo: združevati se v Ljubezni in Svetlobi ter najti pot do Enosti.

Prav tako kot za Bachove cvetne plese ne potrebujete nobenega plesnega predznanja in posebnih gibalnih sposobnosti.

Ciljna skupina: ljubitelji plesov v krogu, vzgojitelji, učitelji prvega, drugega in tretjega triletja, učitelji glasbene umetnosti, učitelji nauka o glasbi in glasbene pripravnice, učitelji otrok s posebnimi potrebami

V posameznem modulu zaplešemo med 14 in 16 plesov (odvisno od kompleksnosti gibov).

Trajanje posameznega seminarja: 16 ur

Kraj izvedbe: Lavrica pri Ljubljani (ali po dogovoru za skupine iz istega kraja)

Izvajalka: Dr. Albinca Pesek, izr. prof. za didaktiko glasbe ter glasbena in plesna terapevtka

Cena: 108 evrov.

Vsaka skupina dobi video in avdio posnetke vseh usvojenih plesov, ki jih posnamemo na delavnici.

Po želji izdam tudi potrdila o opravljenem izobraževanju.

Team

Albinca Pesek

izr. prof. za didaktiko glasbe ter glasbena in plesna terapevtka