Igranje na gonge

Kraj: Vrečarjeva 15, 1291 Škofljica (ali po dogovoru za skupine)
Datum: glej rubriko Dogodki in izobraževanja
Čas: glej rubriko Dogodki in izobraževanja

Izvajalka: Dr. Albinca Pesek, izr. prof. za didaktiko glasbe ter glasbena in plesna terapevtka

Zvočno energijsko zdravljenje je fizikalni fenomen, ki je osnovan na univerzalnih fizikalnih in bioloških zakonitostih. Prepuščanje zvokom, ki vibrirajo v tesnih frekvenčnih razmerjih, kot je to pri gongu, lahko spremeni naše stanje zavesti in pozitivno vpliva na fizično, umsko, duhovno in čustveno raven naše osebnosti.

Kljub temu da je v zadnjih petih desetletjih narejenih veliko raziskav in razlag o delovanju zvoka gonga na naše celostno bitje, še vedno ostaja veliko znanstveno nepojasnjenega. Rezultati zvočnih kopeli sicer nedvomno dokazujejo, da je izpostavljanje zvoku izjemno učinkovita metoda zdravljenja. Raziskave Johannesa Heimratha, Anne Kathrin Nickel, Davida Akomba, Petra Hessa in drugih prepričljivo izpostavljajo pomen zvočnih terapij za zdravljenje telesnih, umskih, čustvenih in duhovnih bolezni.

Zvok gonga je močan, gost, lahko bi rekli, da se ga skoraj lahko dotaknemo. Z zvočnimi valovi spodbujamo dermatome (predele povrhnjice kože, ki jih oživčuje en segment hrbtenjače. Zvočni impulzi po senzornih nevronih potujejo v različne dele telesa in vplivajo na vibracije različnih organov), ki sporočilo vibracij prenesejo v telo. Najbolj pozitivni rezultati zdravljenja na telesni ravni se odražajo na področju odpravljanja glavobolov, migren, menstrualnih težav, bolečin v hrbtenici in pri poškodbah. Zvok uravnoteža tudi delovanje različnih žlez ter odpravlja težave z dihanjem.

Srečanje z gongom je izkušnja, kjer doživimo globoko sproščanje. Izpostavljanje zvoku gonga lahko označimo kot psihoakustični prehod v višja stanja zavesti ter v polje podzavesti. Ko skozi zvok zmanjšamo stres, pozitivno vplivamo na reorganizacije poti, ki so zaradi različnih dejavnikov – osebnostnih in okoljskih, nesinhronizirane z vibracijo zdravja. Prav zaradi teh dejstev zvok gongov uspešno uporabljamo v psihoterapiji.

V 6. stoletju pred našim štetjem je Gautama Buddha prepoznal zvok gonga kot izjemno močan pripomoček pri meditaciji in transformaciji zavesti. V tem času je poslal 26 menihov v dežele, ki so obkrožale Nepal, z namenom, da na vsak gong, ki ga bodo odkrili, napišejo Tan Loi, kar pomeni sreča je prišla, Bog se je vrnil nazaj na zemljo.

Ciljna skupina: ljubitelji gongov, vzgojitelji, učitelji prvega, drugega in tretjega triletja, učitelji glasbene umetnosti, učitelji nauka o glasbi in glasbene pripravnice, učitelji otrok s posebnimi potrebami

Vsebina:

  • Spoznavanje zgodovine gongov
  • Seznanjanje z različnimi gongi in njihovimi zvoki
  • Doživljanje zvokov in primerjava doživetij v skupini
  • Usvajanje različnih tehnik igranja na gonge
  • Kombiniranje zvokov gongov s preostalimi glasbili za sproščanje
  • Snovanje in izvajanje zvočne kopeli za posameznike in skupine

Trajanje seminarja: 16 ur

Kraj izvedbe: Lavrica pri Ljubljani (ali po dogovoru s skupino)

Cena: 108 evrov

Team

Albinca Pesek

izr. prof. za didaktiko glasbe ter glasbena in plesna terapevtka